SOCIAL MEDIA
Facebook Smit & Partouns  LinkedIN Smit & Partouns  
BEZOEKADRES

Kampstraat 62-68
6163 HG Geleen (Limburg)
Tel. 046-4754829
Fax 046-4747030
info@smitenpartouns.com

POSTADRES

Smit & Partouns B.V.
Postbus 228
6160 AE Geleen

KANTOORTIJDEN

Maandag t/m Vrijdag
van 8.30 uur
tot 16.30 uur

NIBHV KEURMERK

Erkend opleidingsinstituut
bedrijfshulpverlening

VCA UITSLAG
SMIT & PARTOUNS

Klik op de link VCA uitslag
om de uitslag van je VCA
examen op te vragen!

CCV

HET ORANJE KRUIS

SMIT & PARTOUNS OPLEIDINGEN
Maatregelen inzake Coronavirus

COVID-19 08-03-2021:

Het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV), Het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben overleg gehad wat dit betekent voor de praktijkcursussen. Zij zijn overeengekomen dat binnen de richtlijnen van het RIVM en de toegestane samenkomst van 30 personen, de cursussen en opleidingen wel door kunnen gaan.

Voor bedrijven en organisaties is het van cruciaal belang dat personeel bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan handelen bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt bedrijven om letsel en schade te beperken en zo de bedrijfscontinuïteit te borgen. Ook voldoen ze daarmee aan de wet en aan eisen van verzekeraars. Ook burgerhulpverleners en willekeurige omstanders vervullen een belangrijke en soms levensreddende rol bij incidenten. BHV-, EHBO- en reanimatiecursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Door cursussen in aangepaste vorm aan te bieden, kunnen bedrijven en organisaties een veilige werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand houden.

Verder sluiten wij aan bij het dringend advies mondkapjes in te voeren. Deze moeten op tijdens het bewegen en tijdens het oefenen. Deze kunnen afgedaan worden wanneer men zit. De mondkapjes kunnen ook af bij de reanimatie oefening.

Daarvoor verwijzen de partijen naar het gezamenlijk protocol, en sluiten aan bij de oproep om verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat alle voorwaarden aanwezig zijn voor naleving van de regels. 

 

Onze aanpassingen waardoor wij voldoen aan alle richtlijnen van het RIVM:

- Onze praktijk lessen hebben wij op een dusdanige manier aangepast zodat fysiek contact niet meer nodig is. Hierbij maken wij gebruik van hulpmiddelen.

Nieuwsgierig??? Neem dan contact op met ons.

- De maximale groepsgrootte is afhankelijk van het lokaal waarin lesgegeven wordt

- Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de 1,5 meter regel zowel tijdens de les als tijdens de pauzes.

- Op de gang draagt iedereen mondkapjes

- Overal in het gebouw staat desinfectiemiddel, cursisten krijgen handschoenen aangereikt en worden geadviseerd om met regelmaat hun handen te wassen. Daarnaast zijn er extra schoonmaakrondes en wordt het gebouw tussendoor geventileerd.

- Cursiten die grieperig zijn, hoesten, niezen of koorts hebben worden niet toegelaten tot de cursus.

DE VEILIGHEID VAN ONZE CURSISTEN EN MEDEWERKERS STAAT VOOR ONS OP NUMMER 1!!!

Telefoonnummer: 046-4754829

Info@smitenpartouns.com

             

AANGEPASTE REANIMATIE RICHTLIJNEN BURGERHULPVERLENING

Update 22-06-2020: COVID-19 Advies beperking hulpverlening bij reanimatie

Richtlijnen burgerhulpverlening

HartslagNu alarmeert weer alle burgerhulpverleners, ook die boven de 50 jaar. Er gelden wel een aantal duidelijke waarschuwingen.

Ga niet naar een reanimatie als:

 • je positief getest bent op covid-19 en zolang je door GGD/RIVM als besmettelijk wordt beschouwd,
 • je je ziek voelt / symptomen van covid-19 hebt of als dat voor één van je huisgenoten geldt,
 • je tot een risicogroep behoort of als dat voor één van je huisgenoten geldt.

Belangrijk om te weten: als burgerhulpverlener ben je niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.

Aangescherpte regels reanimatie

Voor alle slachtoffers geldt vanaf nu weer het normale reanimatieprotocol. Er is een uitzondering is voor slachtoffers waarvan de meldkamercentralist beoordeelt dat informatie erop wijst dat die wel covid-19 besmet zijn. Hiervoor geldt een aangepast protocol.

Aangepast beleid meldkamer

De 112-meldkamer heeft een aangepast beleid om te achterhalen of het slachtoffer met covid-19 besmet is. Bij een melding van een hartstilstand vraagt de centralist in de 112-meldkamer aan de beller of het slachtoffer covid-19 heeft. Wanneer de centralist informatie verkrijgt die erop wijst dat het slachtoffer besmet is, vraagt de centralist aan de beller dit door te geven aan de burgerhulpverleners die komen en wordt geadviseerd het aangepaste protocol te volgen.

Normaal protocol

Vanaf 22 juni geldt standaard weer het normale reanimatieprotocol:

 • Geef wel mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

Uitzondering bij covid-19: aangepast protocol

Als de meldkamercentralist oordeelt dat het slachtoffer besmet is met covid-19 kan je nog steeds hulp verlenen:

 • Beoordeel ademhaling door alleen te kijken.
 • Dek mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

De mond-op-mond beademing is een belangrijk onderdeel in de reanimatie. Wel is het zo dat op het moment van de hartstilstand het bloed meestal nog voorzien is van zuurstof voor de eerste minuten. Belangrijk is dat deze zuurstof rond wordt gepompt in het lichaam. Dat doe je door borstcompressies te geven.

Belangrijk om te weten : Als omstanders aangeven wel de volledige reanimatie te willen doen, dan geeft de meldkamercentralist de instructie zoals hij dat volgens het normale protocol zou geven.

Aandachtspunten

 • Hanteer zo goed mogelijk de (hygiëne)maatregelen die de overheid adviseert.
 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Desinfecteer je handen en polsen direct na de reanimatie met water en zeep of met handenalcohol bij een hulpverleningsvoertuig.

Beschermingsmaskers: Pocketmasks, Kiss of Life of andere middelen ter bescherming bij mond-op-mond- beademing kunnen gebruikt worden bij normale reanimaties, maar beschermen niet of onvoldoende tegen het virus.

Ambulancepersoneel: De mensen op de ambulance krijgen ook instructies. Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel in beschermende kleding naar een reanimatie toe kan komen. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

Na de reanimatie: Krijg je in de periode na de reanimatie klachten die passen bij covid-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.

Welkom op de website van Smit & Partouns Opleidingen

Vanaf 2014 is Smit & Partouns BV bezig om het opleidingspakket uit te breiden. Het gaat hier vooral om cursussen uit de SSVV opleidingengids, die middels een SOG examen opgenomen worden in de VCA examenbank. De cursus flensmonteur is één van de cursussen waarbij Smit & Partouns BV een pilot (4-12-2014) heeft gehad van kundige mensen van verschillende opdrachtgevers zoals SITECH, SABIC, KIVIT Staalbouw, STORK, SPIE, IMTECH en MEEX. De pilot over flensmonteur hebben deze opdrachtgevers bij een tiental opleiders gehouden. Hierbij is Smit & Partouns BV in het algemeen met de hoogste score van 8.1 geëindigd en dus een betrouwbare partner om mee in zee te gaan.  

Flensmonteur

 

Smit & Partouns B.V., het opleidings- en trainingscentrum voor arbo en veiligheid en verkoop van alle EHBO materialen.

Veiligheid op en om de werkplek is belangrijk. Het voorkomen en beperken van schade is daarbij een belangrijke doelstelling. Werkgevers hebben dan ook de behoefte om hun medewerkers in staat te stellen kennis en begrip op te doen over de basisregels van veiligheid. 

Optimale zorg voor gezondheid en veiligheid is echter een complex onderwerp, waarbij veel disciplines zijn betrokken. Zeker in het bedrijfsleven zijn er veel situaties waar de gezondheid en veiligheid van de medewerkers moet worden gewaarborgd. Veel bedrijven nemen dan ook hun verantwoording en kiezen voor een beleid, dat in nagenoeg alle situaties voor de nodige zekerheid moet zorgen.

Daarnaast is er behoefte aan opgeleide personen om in geval van een calamiteit adequate hulp te kunnen verlenen.
Smit & Partouns B.V. heeft zich onder andere gespecialiseerd in het geven van advies en het verzorgen van opleidingen op het gebied van o.a. bedrijfshulpverlening (BHV), kleine blusmiddelen, reanimatie, eerste hulp etc.


Het treffen van preventieve maatregelen, gericht op de praktijk van elk individueel bedrijf is een stuk maatwerk.
Smit & Partouns B.V. beschikt over een professionele staf van erkende specialisten, met adequate opleidingen en de nodige ervaring. Hiermee kunnen ze perfect op de wensen en behoeften van elk individueel bedrijf inspelen.

Video NV Nederland - Smit & Partouns BV

Wist u dat Smit & Partouns B.V.:
 • Al meer dan 20 jaar ervaring heeft als opleidingscentrum op het gebied van veiligheidsopleidingen voor een zeer brede klanten kring;
 • U kan adviseren met betrekking tot deze opleidingen en trainingen en deze ook voor u kan verzorgen;
 • Een goede prijs / kwaliteitsverhouding en klantgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan;
 • Op uw verzoek vrijblijvend een offerte aangeboden kan worden, afgestemd op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden;
 • In verband met bovenstaande er daarom geen prijzen op deze site vermeld staan;
 • Cursussen en instructies aanbiedt op uw of op de eigen goed uitgeruste locatie, en dat deze eigen locatie door de klantenkring zeer gewaardeerd wordt;
 • Alle cursussen geeft conform de hiervoor geldende richtlijnen;
 • Voor u (ontruimings) oefeningen op een zeer realistische wijze kan ensceneren en begeleiden en dit doet afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.
 • Vanaf 1 april 2010 Smit & Partouns BV geregistreerd staat bij het CCV en wij nu beroepschauffeurs kunnen opleiden voor BHV, EHBO, levensreddend handelen, kleine blusmiddelen, enz........

 

Duurzaamheid

Nadat Smit & Partouns zijn hele gebouw voorzien heeft van LED verlichting, worden we nog duurzamer door de facturen en correspondentie digitaal te versturen. Laat daarom bij de inschrijving van een cursus een email adres achter waarnaar wij alle correspondentie kunnen versturen en werk samen met ons aan een beter milieu!!

Voor uitgebreide informatie, offerte of een afspraak, kunt u gerust contact met ons opnemen.
Wij hopen dat wij u met ons uitgebreide pakket van dienst kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

Dhr. E. Breidenbach
Directeur Smit & Partouns B.V.