SOCIAL MEDIA
Facebook Smit & Partouns  LinkedIN Smit & Partouns Instagram Smit & Partouns 
BEZOEKADRES

Kampstraat 62-68
6163 HG Geleen (Limburg)
Tel. 046-4754829
Fax 046-4747030
info@smitenpartouns.com

POSTADRES

Smit & Partouns B.V.
Postbus 228
6160 AE Geleen

KANTOORTIJDEN

Maandag t/m Vrijdag
van 8.30 uur
tot 16.30 uur

NIBHV KEURMERK

Erkend opleidingsinstituut
bedrijfshulpverlening

VCA UITSLAG
SMIT & PARTOUNS

Klik op de link VCA uitslag
om de uitslag van je VCA
examen op te vragen!

CCV

HET ORANJE KRUIS

CURSUSAANBOD - Werken aan flensverbindingen protocol
Cursus informatie

De cursus omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte waarin de volgende onderdelen worden behandeld / uitgevoerd.  Smit & Partouns BV is in het bezit van 4 flensbomen ingericht conformde de uitvoeringsvoorschriften kwalificatie "werken aan flensverbindingen (WF) volgens protocol (WFPr) met hydraulische Torque apparatuur (WFPrT)". Hierdoor zijn er 8 werkplekken beschikbaar waardoor er zeer effectief geoefend kan worden. Doordat Smit & Partouns BV over eigen instructeurs en examinators beschikt, kunnen wij ons zeer flexibel opstellen t.a.v. de aanvangstijden van de cursus. Denk hierbij aan de mogelijkheid om 's avonds of op zaterdag de cursus te volgen.

Doelgroep

Medewerkers in de industrie die belast zijn met het openen en sluiten van flensverbindingen volgens protocol.

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:
• B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCU
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat

Vrijstelling

Raadpleeg de website voor het “Overzicht vrijstellingen SOG examens”:
https://www.vcainfra.nl/sog-examens

Leerdoel

Op veilige en verantwoorde wijze flensverbindingen openen en sluiten met gespecialiseerd aanhaalmoment..

Inhoud

Theorie:

  • Algemeen (basisbegrippen)
  • Wetgeving (Arbowet)
  • Veiligheid (algemene- en specifieke veiligheidsregels)
  • Vaktechniek (flenzen en flensonderdelen, studbolts, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, equipment, appendages, vijzelen, gereedschap en meetmiddelen, werkwijze bij openen en sluiten van flensverbindingen)

Praktijk:

  • Voorbereiding (veiligheidsregels, voorbereiding op het werken aan flenzen)
  • Uitvoering (werkhouding, gebruik apparatuur en gereedschap en meetmiddelen, demonteren, flenzen openen, pakkingen verwisselen, reinigen, uitlijnen, aanspannen)
  • Afronding (afronden en controleren)

 In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld. draaien

Cursusduur

3 dagdelen (exclusief examen) bij maximaal 8 cursisten
Herhalingsopleiding: 1 dag inclusief examen

Afsluiting

De toetsing dient onafhankelijk van de opleiding plaats te vinden conform de toetsmatrijs en de Uitvoeringsvoorschriften Examinering (www.vcainfra.nl).

Geldigheidsduur

Een diploma is 5 jaar geldig.

Examenduur

Theorie - examen: 30 minuten
Praktijkexamen: 105 minuten

Cursuslocatie

De cursus werken aan flensverbindingen protocol kan in overleg bij Smit & Partouns te Geleen of in-company plaatsvinden.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over de tarieven, datum van de opleiding of de mogelijkheden? Vraag dan online een offerte aan.