SOCIAL MEDIA
Facebook Smit & Partouns  LinkedIN Smit & Partouns Instagram Smit & Partouns 
BEZOEKADRES

Kampstraat 62-68
6163 HG Geleen (Limburg)
Tel. 046-4754829
Fax 046-4747030
info@smitenpartouns.com

POSTADRES

Smit & Partouns B.V.
Postbus 228
6160 AE Geleen

KANTOORTIJDEN

Maandag t/m Vrijdag
van 8.30 uur
tot 16.30 uur

NIBHV KEURMERK

Erkend opleidingsinstituut
bedrijfshulpverlening

VCA UITSLAG
SMIT & PARTOUNS

Klik op de link VCA uitslag
om de uitslag van je VCA
examen op te vragen!

CCV

HET ORANJE KRUIS

CURSUSAANBOD - Eerste Hulp (Oranje Kruis)
Doelstelling van de cursus

De doelstelling van deze cursus is de cursist leren hoe hij wel en juist niet moet handelen bij het verlenen van hulp aan èèn of meerdere slachtoffers. De nadruk ligt op het praktijkgedeelte.
Na de opleiding is de cursist in staat om de basale eerste hulp toe te passen bij ongevallen.

Toelatingseisen

Er is een minimale leeftijd van 15 jaar vereist voor het volgen van deze cursus.

Cursusinhoud

Theorie:
- 5 belangrijke punten bij het verlenen van Eerste hulp; 
- Stoornissen in het bewustzijn;
- Stoornissen in de ademhaling;
- Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling;
- Actieve bloedingen;
- Shock;
- Uitwendige wonden; 
- Brandwonden;
- Kneuzing en verstuiking;
- Botbreuken en ontwrichting;
- Oogletsels;
- Vergiftiging;
- Elektriciteitsongevallen;
- Bevriezing en onderkoeling;
- Overhitting;
- Vervoer over korte afstand (Rautek);
- Verband- en hulpmiddelen;
- Het menselijk lichaam.

Praktijk:
Diverse handelingen oefenen van datgene wat tijdens de theorie wordt behandeld;
- Oefenen met een LOTUS (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffer).

Cursusduur

De duur van de cursus is 3 x 1 dag inclusief examen.
Ook kan de cursus gegeven worden in 7 x 1 dagdeel van 3 uur en 1 dagdeel examen.

Cursusmateriaal

Tijdens de eerste les wordt een EHBO-boek aan de cursist verstrekt.

Cursuslocatie

De cursus kan in overleg bij Smit & Partouns te Geleen of in-company plaatsvinden.

Lestijden

Met betrekking tot lestijden zijn er diverse mogelijkheden.

Afsluiting

Het examen bestaat uit een mondeling en praktisch gedeelte en wordt afgenomen door een examencommissie aangewezen door het Oranje Kruis.

Diploma

Bij een voldoende beoordeling ontvangt de cursist het Diploma Eerste Hulp met de aantekening verbandleer/kleine ongevallen van het Oranje Kruis

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van het diploma Eerste Hulp is 2 jaar. Tijdens deze 2 jaar zal de cursist blijk moeten geven van zijn competentie.

Herhaling

Om het diploma geldig te houden, dient men jaarlijks aan te tonen dat men competent is om handelingen met betrekking tot Eerste hulp, uit te voeren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het tarief, datum van de opleiding of de mogelijkheden? Vraag dan online een offerte aan of neem telefonisch contact met ons op via 046-4754829.